Εσωτερισμός (μέρος 1ο)

ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ – ΜΕΡΟΣ 1ο

Σεβόμενοι τις αρχές της λογικής δεν είναι καθόλου συνετό να θέλουμε να περιορίσουμε τα όρια της δεν είναι συνεπώς λογικό να περιοριζόμαστε στις επιστημονικές αποδείξεις και τεχνικές επιτεύξεις αρνούμενοι μία περαιτέρω έρευνα.

Ο εσωτερισμός έρχεται να παίξει το ρόλο του ακόμα και σήμερα, στον αιώνα της ατομικής ενέργειας σαν αντίβαρο στον γενικό κατώτερο υλισμό. Ίσως σήμερα να τον έχουμε περισσότερο ανάγκη παρά ποτέ.

“Κάθε σύστημα είναι
αληθινό σε ότι βεβαιώνει
και σφαλερό σε ότι
αρνείται.”
LEIBNIZ


ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΣΜΟΣ
Υπάρχουν δύο απόψεις, μιας εξωτερικής και μιας εσωτερικής της ίδιας ερμηνείας και μελέτης των πραγμάτων.

Μολονότι οι απόψεις αυτές φαίνονται αρχικά αντίθετες όμως αλληλοσυμπληρώνονται. Δηλαδή αυτός που έχει αντίληψη των δύο αυτών απόψεων φτάνει με τον καιρό στην τέλεια γνώση. Αυτός ήταν και ο σκοπός τόσο της διδασκαλίας ορισμένων Ελλήνων φιλοσόφων και των μαθημάτων του Πυθαγόρα, όσο και των θρησκευτικών μυστηρίων στην αρχαία Ελλάδα. Οι σοφοί διδάσκαλοι έθεταν στα πλαίσια της δοκιμασίας του χαρακτήρα των υποψηφίων μυστών μία πειθαρχημένη σιωπή που απαγόρευε να αποκαλυφτούν τα πραγματικά μυστικά που μετέδιδαν οι πρώτοι στους δεύτερους.

Γι αυτό, παρά τη σαφή και πλήρη ανάπτυξη της διδασκαλίας του εσωτερισμού, που γινόταν σταδιακά και με την ευρεία χρήση συμβόλων ο χαρακτήρας του παρέμεινε σκοτεινός. Έτσι δινόταν η δυνατότητα στους μαθητές να ξεπεράσουν την ανισότητα των γνώσεων τους και να κατανοήσουν καλύτερα τα διδασκόμενα με σκοπό την ανακάλυψη της τέλειας γνώσης. Έτσι, η έννοια του εσωτερισμού που ξεκινά με την μύηση του μαθητή και την προσήλωση του στην παράδοση περιλαμβάνει τελικά τρία στάδια. Και εφόσον ο εξωτερισμός δεν έχει κατ' ανάγκη μορφή θρησκευτική, πολύ περισσότερο ο εσωτερισμός δεν περιορίζεται στην εσωτερική όψη μιας θρησκείας. Ερευνά προς κάθε κατεύθυνση σκοπεύοντας να ολοκληρώσει την εξωτερική ερμηνεία των πάντων.


ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΟΣΜΟΙ
'Όλες οι παραδοσιακές δοξασίες κάνουν λόγο για τριαδικότητα για πνεύμα, ψυχή, σώμα, όπου φτάνοντας στη Χριστιανική παράδοση διακρίνουμε καθαρά τη τριαδική παράδοση. Ο Άγιος Ειρηναίος αναφέρει την ίδια διαίρεση στην πραγματεία του περί αναστάσεως: “υπάρχουν τρεις αρχές στον τέλειο άνθρωπο, το σώμα, η ψυχή, το πνεύμα”.

Σε αυτήν την ιεραρχία των τριών καταστάσεων αντιστοιχούσαν στον άνθρωπο τρεις ιδιότητες. Η αισθητική στο σώμα, η φαντασία στην ψυχή, η καθαρή διάνοια στο πνεύμα. Βλέπουμε λοιπόν, σήμερα στον αιώνα της υψηλής τεχνολογίας και της ανωτέρας επιστημονικής γνώσης ότι η σύγχρονη επιστήμη έχει ως διαλεκτικό όργανο τη λογική καταδικάζοντας τον εσωτερισμό. Οι λίγοι πνευματικοί διδάσκαλοι σε Ανατολή και Δύση συνεχίζουν να μεταδίδουν τη γνώση παρά τον κατατρεγμό και την ειρωνεία.

 ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ

Ας ρίξουμε μία σύντομη περιληπτική ματιά στις Δυτικές και Ανατολικές παραδόσεις προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η έννοια του εσωτερισμού.

1. Η Ινδική παράδοση βασίζεται στις Βέδες. Οι ύμνοι και οι αφηγήσεις τους εξιστορούν πως ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και στη συνέχεια τον καταστρέφει και πως ο άνθρωπος αφομοιώνει τον Θεό του και τον εκδηλώνει. Η θυσία του Θεού είναι δημιουργία. Η θυσία του ανθρώπου είναι δράση.

Στις Βέδες όλα ανάγονται στην Υπέρτατη Αρχή. Η Θεία αυτή αρχή μπορεί να φανερωθεί με μία προσωπική ή απρόσωπη όψη. Ο πολυθεϊσμός της Ινδικής παράδοσης δεν εμποδίζει ακόμα και τον πιο καλλιεργημένο πιστό να υψωθεί από την πολλαπλότητα στην ενότητα. Και τούτο, διότι ο εσωτερισμός στις Ινδίες φανερώνεται δημόσια. Θα αναφερθούμε μόνο στη Γιόγκα η οποία μολονότι δεν είναι απαραίτητα- ειδικά στη Δύση – ταυτισμένη με τη θρησκεία, παραμένει προσκολλημένη στη Ινδική παράδοση γιατί από αυτήν προήλθε και μέσα σε αυτήν αναπτύχθηκε Η γιόγκα περιγράφει, όπως αυτό φαίνεται στους αφορισμούς του Πανταντζάλι, τα μέσα που επιτρέπουν στον μύστη (γιόγκι) να καταλήξει στην ένωση (γιόγκα) και στην έκσταση (σαμάντι). Ο γιόγκι ο οποίος δεν είναι κατ' ανάγκη Ινδουιστής ή Βουδιστής αποκτά διαδοχικά την αγνότητα, την ψυχική δύναμη. Την ειρήνη του νου, την ελαφρότητα του σώματος και τη συγκέντρωση του πνεύματος. Ένα από τα ισχυρότερα μέσα είναι η κυριαρχία στην αναπνοή που αποβλέπει στο να ξυπνήσει μέσα στον άνθρωπο την ατομική δύναμη την οποία στη συνέχεια καλείται να αναλώσει για το καλό της κοινωνίας και της ανθρωπότητας γενικότερα και ποτέ για την ικανοποίηση μόνο των ατομικών συμφερόντων ή φιλοδοξιών του.

2. Ο Βουδισμός, έφερε στις Ινδίες και στη συνέχεια σε όλη την Ανατολή μία άγνωστη ως τότε αλήθεια, τον νόμο του ντάρμα που ξεκίνησε με τη συνειδητοποίηση του κακού και του πόνου. Δίδαξε για να καταπολεμηθεί ο πόνος πρέπει να φτάσει κανείς στην αιτία του. Δηλαδή στην πράξη που το προκάλεσε, που και αυτή με τη σειρά της από την επιθυμία, σωστή ή εσφαλμένη, δεν έχει σημασία, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την άγνοια.

Έτσι γεννήθηκαν και επικράτησαν κατά τον Βουδισμό τέσσερις αλήθειες, η παγκοσμιότητα του πόνου, η άγνοια του ντάρμα (αιτία του πόνου), η υποχρέωση κατάπαυσης του πόνου, και η εξαφάνιση της άγνοιας σε όλες τις μορφές της.

Ακολουθώντας κανείς αυτές τις αλήθειες μετατρέπει το εγώ του, από ένα σταυροδρόμι μεταβαλλόμενων επιρροών σ' ένα ήσυχο ελεγχόμενο μονοπάτι που τον οδηγεί στη λύτρωση. Ο εσωτερισμός του Βουδισμού ενωμένος με ορισμένες αρχαίες παραδόσεις, ειδικά στο Θιβέτ, γέννησε τον Λαμαικό Βουδισμό.

3. Στην άπω-Ανατολή, ο αυτοκράτορας Φο-χι με τα τρία βιβλία που έγραψε, και από τα οποία μόνο το βιβλίο των μεταβολών έφτασε σε μάς, χρησιμοποιώντας απλά γραφικά σύμβολα δίδαξε το γιαγκ πόλο θετικό με εκστατική δύναμη της εκδήλωσης και το γιν, πόλο αρνητικό με συσπαστική δύναμη της εκδήλωσης και έθεσε τις βάσεις του κινεζικού Ταοϊσμού.

Αυτοί οι δύο πόλοι κυριαρχούν πάνω σε όλες τις κατατάξεις της κινεζικής επιστήμης και αποτελούν τα στοιχεία μιας πρώτης δυαδικότητας που ενώνονται για να αποτελέσουν την Υπέρτατη φυσική ενότητα και που οι Κινέζοι ονομάζουν ΤΑΟ, δηλαδή οδό ή αρχή. Από αυτήν την αρχή έρχεται το κάθε τι που υπάρχει στο Σύμπαν. Αυτή η αρχή ενεργεί μέσα από τις δύο αντίθετες ενέργειες του γιν και γιαγκ που η ισορροπία τους, αποτελεί την ισορροπία της αρχής και κάθε προσβολή αυτής θέτει σε κίνδυνο την τάξη του κόσμου. Γι αυτό, ο Ταοϊσμός συνιστά να είσαι ήρεμος στο κέντρο του τροχού των πραγμάτων και μειούμενος σε αυτόν έχεις τη δυνατότητα να ενωθείς με την αρχή.

4. ΤΟ ΖΕΝ που προήλθε από τον Βουδισμό δεν εξηγεί τίποτα, δείχνει απλά τη ζωντανή αλήθεια. Ο οπαδός του δε μπορεί να πει ψέματα ουτε στον εαυτό του πόσο μάλλον στους άλλους. Η ιδιότητα του Ζεν είναι μία δοκιμασία αλήθειας. Είναι το πνεύμα του ανθρώπου που στην πρωταρχική τελειότητα του δέχεται άμεσα την αλήθεια.

Οι χειρότεροι εχθροί του Ζεν είναι οι λέξεις που καλύπτουν με πέπλο μία αντικειμενική αυθόρμητη άμεση και στιγμιαία γνώση. Το Ζεν είναι τέλος μία μέθοδος πνευματικής λύτρωσης που καθιστά πιο ακριβή και πιο βαθιά την κατανόηση του εαυτού μας.

5. Από την παράδοση του Αβραάμ. Προήλθαν τρεις μεγάλες θρησκείες: Ο Χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός, ο Μωαμεθανισμός (το Ισλάμ)

5.1. Αρχίζοντας από τον Ιουδαϊσμό ως την αρχαιότερη από τις τρεις θρησκείες θα πρέπει να πούμε ότι η εσωτερική παράδοση των Εβραίων αποκαλείται Καμπάλα (παράδοση). Aυτή είναι μία προφορική αποκάλυψη που ο Μωυσής έλαβε μαζί με το γραπτό νόμο και που εξηγούσε το βαθύτερο νόημα της ΤΟΡΑ.

Η Καμπάλα είναι ένας Ιουδαϊκός εσωτερισμός και δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε άλλη γλώσσα εκτός από την Εβραϊκή. Εδώ χρησιμοποιείται ένα πολύπλοκο σύνολο συμβόλων βασισμένο πάνω στο γράμμα του θείου ονόματος. Διακρίνει τέσσερις κόσμους που διέπονται από το ΕΝ – ΣΟΦ ή Άπειρο που βρίσκεται πέρα από το τελευταίο. Ακολουθούν ο κόσμος της Δημιουργίας. Ο κόσμος του σχηματισμού, και ο κόσμος των σωμάτων.

Οι Καμπαλιστές αποτέλεσαν πάντοτε μία μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν ήταν διατεθειμένοι να διαδώσουν τη γνώση τους. Η ένωση τους με την Θεότητα είναι ο υπέρτατος σκοπός τους. Απαιτεί μία ακριβή τεχνική που καθίσταται όμως επικίνδυνη όταν εκτελείται χωρίς διδάσκαλο. Το ίδιο ισχύει και για την γιόγκα την πρωτότυπη άσκηση των μοναχών του ΖΕΝ.

Κατά μία άλλη άποψη των Καμπαλιστών που σχολιάζεται άλλωστε και μέσα στο ΖΟΧΑΡ σκοπός του κάθε μυημένου είναι η επιστροφή στο Θεό, δηλαδή από εκεί που έχει προέλθει. Ο δρόμος της επιστροφής είναι πολύ δύσκολος και κοπιαστικός. Πρέπει να χαραχθεί ξανά. Για αυτό η γέννηση ξεκινά με τη δημιουργία που θεωρείται η εξωτερική ανάπτυξη των θείων ενεργειών που εκφράζονται δια του λόγου.

Το ΖΟΧΑΡ και το ΤΑΛΜΟΥΘ χωρίζουν τη διάρκεια του κόσμου και ορίζουν την έβδομη μέρα το Σάββατο ως μέρα επιστροφής στην Αρχή.

Σχετικά Άρθρα


Θέλεις να μάθεις πως θα εξελιχθούν τα αισθηματικά σου;
Υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην σχέση σου ή θέλεις άμεσα επανασύνδεση;
Σε απασχολούν ερωτήματα αναπάντητα ή θέλεις να γνωρίζεις τι έρχεται στα επαγγελματικά σου;

Μίλησε κάθε στιγμή της ημέρας στη ΝΕΑ Γραμμή Αστρολογικών Προβλέψεων και θα λυθούν όλες σου οι απορίες!

Κάλεσε ΤΩΡΑ στο 8758758080 με χρέωση από Σταθερό 0,79 €/1'* και από Κινητό 0,82 €/1'*
ή στο 9011404142 με χρέωση από Σταθερό 1,56€/1’* και από Κινητό 1,74€/1’*.
* Με Φ.Π.Α. και Tέλος Σταθερής ή Κινητής Τηλ/νιας όπου ισχύει.

Οι προβλέψεις απηχούν προσωπικές απόψεις. Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενηλίκους.
Για υποδείξεις παράπονα 2142148020 mediatel Τ.Κ. 11524 Λ. Κηφισίας 125- 127 Αθήνα

Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής
Μια συνέντευξη με τον Ιατρό Ανδρέα Θ. Τσουρουκτσόγλου. Με τον όρο "Ayurveda" που πρακτικά σημαίνει “Η επιστήμη της Ζωής”, ή “Η Γνώση της...
More detail
Το «πείραμα του Μίλγκραμ» Το «πείραμα του Μίλγκραμ»
Πολωνοί ερευνητές επανέλαβαν το περίφημο «πείραμα του Μίλγκραμ» και έβγαλαν τρομακτικά συμπεράσματα για την υπακοή του ανθρώπου...
More detail
Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα
Τεύχη του περιοδικού New Age Astrology Magazine επιλεγμένα από τον αστρολόγο Βασίλη Παπαδολιά, είναι τώρα διαθέσιμα με ένα κλικ δωρεάν στις οθόνες...
More detail

Αστρολογικός Χάρτης

Μάθε το αστρολογικό σου προφίλ και δες την ανάλυση του γεννέθλιού σου χάρτη.

Κάνοντας "κλικ" εδώ »

Οι πλανήτες τώρα

Σαν Σήμερα