Πως ρίχνουμε τους Ρούνους

Πως ρίχνουμε τους Ρούνους

Πριν προχωρήσουμε στις ρουνικές διατάξεις, υπενθυμίζουμε πως οι ρούνοι είναι στοιχειακές δυνάμεις και η χρήση τους είναι αποκλειστική ευθύνη δική μας. Αν χρησιμοποιηθούν για καλό ή όχι, είναι κάτι που βαραίνει εμάς. Δεν τους χρησιμοποιούμε παρά μόνο για ό,τι έχουμε πραγματικά ανάγκη και με την προυπόθεση ότι δεν επεμβαίνουμε στην ελεύθερη βούληση άλλων ατόμων.

Ποιά είναι η χρησιμότητά τους στη μαντεία; Αντί να περιμένουμε παθητικά τη «μοίρα» μας ή τις συνέπειες των πράξεών μας, μπορούμε να προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε και να καθορίσουμε το μέλλον μας με τη βοήθειά τους. Ό,τι μας αποκαλύψουν, είναι τάσεις που προδιαγράφονται βάση του τωρινού τρόπου σκέψης μας και των μέχρι τώρα ενεργειών μας.

Αλλάζοντας νοοτροπία λοιπόν, επεμβαίνουμε κι αλλάζουμε και τις προδιαγεγραμμένες προοπτικές μας. Επομένως σκοπός του ριξίματος τους είναι το να μας καθοδηγήσουν να επέμβουμε και να διορθώσουμε τις λάθος συμπεριφορές μας και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προυποθέσεις για να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες μας. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ριξίματος, και πολλών ειδών διατάξεις. Κάποιες συνδυάζονται με άλλες μεθόδους μαντείας, όπως πχ την τράπουλα Ταρώ ή με την αστρολογία. Άλλες διατάξεις είναι απλές, άλλες πολύπλοκες.

Μπορούν να μας βοηθήσουν να «δούμε» είτε το άμεσο μέλλον, είτε σε βάθος χρόνου. Όσο περισσότερο θέλουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον με την πρόβλεψή μας, τόσο πιο περίπλοκη διάταξη χρειαζομαστε. Επιλέξαμε κάποιες απο τις πιο απλές και διαδεδομένες. 

 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΙΡΕΣ
Οι τρεις Μοίρες αντιπροσωπεύουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ετσι, με αυτή τη διάταξη που χρειαζόμαστε 3 ρούνους, η πρόβλεψή μας είναι γενική κι έχει ως εξής (τους τοποθετούμε πάνω στο ειδικό ύφασμα πάντα απο αριστερά προς τα δεξιά):

1 - 2 - 3


Ο πρώτος ρούνος (1) αντιπροσωπεύει το παρελθόν μας, το δεύτερος (2) το παρόν μας και ο τρίτος (3) το μέλλον μας, όπως έχει καθοριστεί απο τις μέχρι τώρα ενέργειές μας.

Στη συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να θέσουμε ένα ερώτημα, που η απάντηση να είναι μονολεκτικά «ναι» ή «οχι». Προσέχουμε δυο πράγματα:
1) η ερώτηση να μην περιέχει δύο σκέλη (πχ. Θα γίνει αυτό ή αυτό;) και
2) να είναι διατυπωμένη έτσι ώστε αν απαντηθεί με «ναι», να μας δίνει το επιθυμητό για μας αποτέλεσμα.

Παράδειγμα: θα ρωτήσουμε «θα πετύχω στις εξετάσεις;» κι όχι «θα αποτύχω στις εξετάσεις;»

Αν και οι 3 ρούνοι εμφανιστούν σε όρθια θέση, τότε η απάντησή μας θα είναι σίγουρα «ναι». Αν είναι και 3 ανεστραμμένοι, τότε η απάντηση θα είναι «οχι». Αν οι δύο απο αυτούς είναι όρθιοι, κι ο τρίτος ανεστραμμένος (ή το αντίθετο), η τελική απάντηση καθορίζεται απο τον τελευταίο ρούνο (3) που βρίσκεται σε θέση αποτελέσματος. Αν είναι όρθιος, έχουμε πιθανότερα θετική εξέλιξη στο ερώτημά μας κι αν είναι ανεστραμμένος, αρνητική.

Σε αυτή τη διάταξη - και μόνο σε αυτή - προσέχουμε την πιθανή εμφάνιση του Γουιρντ, του κενού ρούνου. Η ύπαρξή του μας δηλώνει ότι είτε το μέλλον δεν έχει ακόμα καθοριστεί είτε δεν πρέπει να ρωτάμε γι αυτό.


Ρουνικές Διατάξεις


Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αυτή η διάταξη είναι πιο αναλυτική απο την προηγούμενη και μας δείχνει το πρόβλημα, ποιά θα είναι η πιθανή κατάληξή του, μας προτείνει κάποια βοήθεια για να το ξεπεράσουμε και τυχόν εμπόδια που θα παρουσιαστούν. Έχει την εξής μορφή:


   4
1 2 3
   5


Τους ερμηνεύουμε ξεκινώντας από το κέντρο και με την παρακάτω σειρά:

Ο κεντρικός ρούνος (2) μας δείχνει ποιά είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα και ποιό είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Ο ρούνος που βρίσκεται στη θέση (1) μας ανατρέχει στο παρελθόν και τις πράξεις που μας οδήγησαν στην παρούσα προβληματική κατάσταση.

Ο ρούνος (3) μας δείχνει ποιά θα είναι η πιθανή εξέλιξη του θέματος, βάσει των δυο προηγούμενων ερμηνειών.

Ο ρούνος (4) μας προτείνει μια βοήθεια που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και που μπορεί να προέρχεται είτε από κάποια δική μας παρέμβαση είτε από άλλα πρόσωπα.

Τέλος, ο ρούνος (5) μας προειδοποιεί για εμπόδια που ίσως εμφανιστούν στην προσπάθειά μας ή πιθανές απροσδόκητες καταστάσεις.ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΜΙΜΙΡ
Η διάταξη αυτή προχωράει ακόμα περισσότερο απο τις προηγούμενες και μας δίνει συμβουλές για να ξεπεράσουμε το θέμα που μας απασχολεί. Χρησιμοποιώντας την «βλέπουμε» 3 μήνες πριν και 3 μήνες μετά απο τη στιγμή που κάνουμε τη μαντεία.

Η μορφή της είναι η εξής:

1-2, 3-4, 5-6, 7

Οι ρούνοι μας τοποθετούνται σε ζευγάρια και ο τελευταίος που βρίσκεται στη θέση του αποτελέσματος ξεχωριστά.

Η συγκεκριμένη διάταξη, επειδή ερμηνεύουμε ζευγάρια, χρειάζεται αρκετή διαίσθηση εκ μέρους μας και πείρα στο ρίξιμο των ρούνων.

Οι δύο πρώτοι (1,2) μας αποκαλύπτουν τη φύση του προβλήματός μας.

Οι δύο επόμενοι (3, 4) αναφέρονται στο παρελθόν και στις πράξεις/καταστάσεις που μας οδήγησαν στην τωρινή κατάσταση.

Το τρίτο ζευγάρι (5,6) που μας προϊδεάζει για την πιθανή εξέλιξη, καθορίζεται κι ερμηνεύεται πάντα βάσει του τελευταίου (7) που είναι στη θέση αποτελέσματος.

Αν ο (7) είναι όρθιος, τότε δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στο αποτέλεσμα που δείχνει το τελευταίο ζευγάρι (5, 6), αν είναι ανεστραμμένος, μας προειδοποιεί για πιθανότερη αποτυχία.

Όπως προαναφέραμε, υπάρχουν πάρα πολλές ρουνικές διατάξεις και καθεμιά έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα. Αν είμαστε ακόμα αρχάριοι, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τραβώντας ένα μόνο ρούνο για να δούμε τις γενικότερες τάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Σίγουρα πάντως η εξάσκηση θα μας αναταμοίψει κι όσο περισσότερο «συνδεόμαστε» μαζί τους, τόσο ευκολότερα θα μας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους.

Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι, πριν προβούμε σε μαντεία, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση της πράξης μας, να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ό,τι μας αποκαλυφθεί και να θυμόμαστε πως δε βλέπουμε το μοιραίο και το αναπόφευκτο, αλλά το πιθανό βάσει των ως τώρα πράξεών μας. Σε κάθε περίπτωση, η δική μας παρέμβαση και αλλαγή συμπεριφοράς ή νοοτροπίας είναι αυτή που θα καθορίσει το μέλλον μας.

 

Από την Αμαδρυάς

Σχετικά Άρθρα


Θέλεις να μάθεις πως θα εξελιχθούν τα αισθηματικά σου;
Υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην σχέση σου ή θέλεις άμεσα επανασύνδεση;
Σε απασχολούν ερωτήματα αναπάντητα ή θέλεις να γνωρίζεις τι έρχεται στα επαγγελματικά σου;

Μίλησε κάθε στιγμή της ημέρας στη ΝΕΑ Γραμμή Αστρολογικών Προβλέψεων και θα λυθούν όλες σου οι απορίες!

Κάλεσε ΤΩΡΑ στο 8758758080 με χρέωση από Σταθερό 0,79 €/1'* και από Κινητό 0,82 €/1'*
ή στο 9011404142 με χρέωση από Σταθερό 1,56€/1’* και από Κινητό 1,74€/1’*.
* Με Φ.Π.Α. και Tέλος Σταθερής ή Κινητής Τηλ/νιας όπου ισχύει.

Οι προβλέψεις απηχούν προσωπικές απόψεις. Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενηλίκους.
Για υποδείξεις παράπονα 2142148020 mediatel Τ.Κ. 11524 Λ. Κηφισίας 125- 127 Αθήνα

Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής
Μια συνέντευξη με τον Ιατρό Ανδρέα Θ. Τσουρουκτσόγλου. Με τον όρο "Ayurveda" που πρακτικά σημαίνει “Η επιστήμη της Ζωής”, ή “Η Γνώση της...
More detail
Το «πείραμα του Μίλγκραμ» Το «πείραμα του Μίλγκραμ»
Πολωνοί ερευνητές επανέλαβαν το περίφημο «πείραμα του Μίλγκραμ» και έβγαλαν τρομακτικά συμπεράσματα για την υπακοή του ανθρώπου...
More detail
Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα
Τεύχη του περιοδικού New Age Astrology Magazine επιλεγμένα από τον αστρολόγο Βασίλη Παπαδολιά, είναι τώρα διαθέσιμα με ένα κλικ δωρεάν στις οθόνες...
More detail

Αστρολογικός Χάρτης

Μάθε το αστρολογικό σου προφίλ και δες την ανάλυση του γεννέθλιού σου χάρτη.

Κάνοντας "κλικ" εδώ »

Οι πλανήτες τώρα

Εύρεση Ωροσκόπου

Βιβλία για... κατέβασμα

Βιβλία για δωρεάν κατέβασμα
από τις εκδόσεις Il Piccolo

Σαν Σήμερα