Όψεις Πλανητών σε Δεσμούς Σελήνης

Οι Όψεις των Πλανητών στους Δεσμούς της Σελήνης

Οι Δεσμοί της Σελήνης, ο Βόρειος και ο Νότιος Δεσμός, είναι τα αστρικά εκείνα σημεία, που στην Καρμική Αστρολογία, αντιπροσωπεύουν την σύνδεση των προηγούμενων ενσαρκώσεών μας με τις επόμενες.

Ο Βόρειος Δεσμός δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η ψυχή στην τρέχουσα ενσάρκωση, μέσα από την ανώτερη ποιοτικά δυνατή μορφή βιωμάτων της ζωδιακής περιοχής του Δεσμού, για να μπορέσει να εξελιχθεί.

Όταν έχουμε συνόδους πλανητών με τον Νότιο Δεσμό μας,
εκεί μας επισημαίνονται κάποια καρμικά μαθήματα τα οποία χρειάζονται αρκετές ενσαρκώσεις για να μπορέσουν να αφομοιωθούν. Έχουμε δηλαδή μια επανάληψη βιωμάτων παλαιότερων ενσαρκώσεων, με σκοπό την υπενθύμιση κάποιων ταλέντων μας, ή χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς μας, εκφρασμένα με τον τρόπο του ανάλογου πλανήτη που βρίσκεται σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό μας. Η επανάληψη αυτή, σκοπό έχει να πετύχει την κατεύθυνση της ψυχής ως προς τα ζητούμενα του Βόρειου Δεσμού μας. Ο συγκεκριμένος πλανήτης μπορεί να γίνει η αφορμή αλλά και το εφαλτήριο για την καρμική μας εξέλιξη.

Αντίθετα, οι σύνοδοι πλανητών ως προς τον Βόρειο Δεσμό μας,
αντιπροσωπεύουν την εγκατάλειψη του καρμικού παρελθόν μας, και την εξόρμηση για νέα βιώματα. Κι εδώ, ο πλανήτης είναι αυτός που θα μας δείξει τις ψυχολογικές πλευρές που χρειάζεται να πάρουν τα βιώματα, που μας υποδεικνύει το ζώδιο του Βόρειου Δεσμού. Πολλές φορές, η αναγνώριση αυτής της διαδικασίας, δεν γίνεται πλήρως αντιληπτή πριν από την μέση ηλικία.

Στην αμοιβαία υποδοχή των κυβερνητών τους,
όταν δηλαδή ο κυβερνήτης πλανήτης του ενός Δεσμού βρίσκεται στο ζώδιο που κατέχει ο άλλος δεσμός της Σελήνης και αντίστροφα, έχουμε την ανάμιξη του καρμικού παρελθόντος στο μέλλον του ατόμου. Αναζητάμε εκείνα τα βιώματα αλλά και τις γνώσεις από το παρελθόν μας, που μας είναι απαραίτητα για την τωρινή μας εκπλήρωση. Αυτό δεν σημαίνει πως θα βιώσουμε μια επανάληψη του βιώματος, όμως καθίσταται αναγκαία μια συνειδητή ενθύμησή τους.

Όταν έχουμε μια σύνοδο πλανητών και στους δυο Σεληνιακούς Δεσμούς,
εδώ μάλλον θα βιώσουμε μια ψυχολογική σύγκρουση σε σχέση με τα αντιδιαμετρικά τοποθετημένα αιτήματα των πλανητών. Η διαδικασία της εξισορρόπησης επέρχεται όταν μπορέσουν να εκφραστούν τα ποιοτικώς ανώτερα χαρακτηριστικά του πλανήτη στην ανάλογη ζωδιακή περιοχή του, ξεκινώντας από τον λιγότερο κακοτοποθετημένο πλανήτη.

Εάν έχουμε έναν πλανήτη σε τετράγωνο και με τους δυο Δεσμούς,
έχουμε αρκετές “παρακάμψεις” από την κεντρική καρμική μας κατεύθυνση, και το αποτέλεσμα αυτού εισπράττεται με αρκετή σύγχυση και αγωνία μέσα στην ζωή μας. Ο συγκεκριμένος πλανήτης μας δείχνει περιοχές βιωμάτων που έχουν επαναληφθεί αρκετές φορές στο καρμικό μας παρελθόν, και έχοντας πάρει την μορφή μιας έξης, λειτουργεί πολύ κοπιαστικά στην πραγματική εύρεση του δρόμου μας. Εδώ η κατανάλωση της ενέργειάς μας θα είναι μεγάλη, μέχρι να κατορθώσουμε να αναγνωρίσουμε τις ψυχολογικές του λειτουργίες επάνω μας και να μπορέσουμε να αποδεσμευτούμε και να προχωρήσουμε.

Τα τρίγωνα προς τον Νότιο Δεσμό,
λειτουργούν με μια έννοια προστασίας, ώστε να αποφύγουμε την οπισθοδρόμηση στο παρελθόν, αλλά και να αναπτύξουμε έναν περισσότερο αυτοσεβασμό στην τρέχουσα ενσάρκωση. Εδώ δίνονται ευκαιρίες εξάσκησης ημιτελών ταλέντων σε σχέση με το παρελθόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτελέσουμε επαρκώς την πορεία του προς τον Βόρειο Δεσμό. Όμως εδώ, θα πρέπει να προσεχθεί και πάλι η υπερκατανάλωση ενέργειας στην περιοχή που υποδεικνύει ο Νότιος Δεσμός.

Τέλος, τα τρίγωνα προς τον Βόρειο Δεσμό,
δείχνουν τα εντελώς καινούρια σημεία, όπου μπορούμε να εισπράξουμε νέες και πλούσιες εμπειρίες. Ο πλανήτης που σχηματίζει το τρίγωνο, έχει να προσφέρει τις ευκαιρίες εκείνες, σε σχέση με την δημόσια και κοινωνική ζωή μας, που μπορούν να πλεύσουν αρμονικά με την τωρινή καρμική μας κατεύθυνση και εξέλιξη.

Όψεις συνόδου πλανητών με τον Βόρειο Δεσμό


Όψεις συνόδου πλανητών με τον Βόρειο Δεσμό


Σύνοδος Ήλιου με Βόρειο Δεσμό
Εδώ θα έχουμε καρμικά γεγονότα που θα συνδεθούν με την αυτοπεποίθηση και την πίστη στον εαυτό μας. Θέματα παιδιών, ερωτικών σχέσεων και ηγεσίας, έρχονται να συμβάλλουν με τις εμπειρίες τους σε μια σημαντική ίσως και τυχερή εξέλιξη της πορείας μας.

Σύνοδος Σελήνης με Βόρειο Δεσμό
H συναισθηματική ασφάλεια, η δημιουργία οικογένειας, η μητέρα, η πατρίδα, είναι τα θέματα από τα οποία θα αντληθούν τα καρμικά μαθήματα. Η συναισθηματική πληρότητα θα είναι το ζητούμενο για την εξέλιξη της ψυχής.

Σύνοδος Ερμή με Βόρειο Δεσμό
Λόγος, επικοινωνία και επαφές, φέρνουν κοντά εκείνες τις εμπειρίες που θα μας προσανατολίσουν στην εξελικτική μας πορεία, ίσως και αρκετά νωρίς στην ζωή μας, από τα μαθητικά μας κιόλας χρόνια. Μόρφωση, γνώση και πληροφορία είναι τα μέσα για την εκπλήρωση.

Σύνοδος Αφροδίτης με Βόρειο Δεσμό
Εδώ η λέξεις κλειδί είναι οι σχέσεις και τα οικονομικά. Η συναισθηματική και υλική αρμονία, καθώς και η ισορροπία, είναι τα μαθήματα στα οποία θα καλεστούμε να φοιτήσουμε. Τόσο η τέχνη, όσο και η έμπνευση έχουν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στην ζωή μας.

Σύνοδος Άρη με Βόρειο Δεσμό
Εδώ, η μαχητικότητα, η πρόκληση και ο ανταγωνισμός, γίνονται τα εφαλτήρια για μια έντονη όσο και ανταγωνιστική πορεία. Το θάρρος και ο ηρωισμός θα είναι τα σημαντικά περάσματα των βιωμάτων μας.

Σύνοδος Δία με Βόρειο Δεσμό
Φιλοσοφία, πίστη και θρησκευτική προσήλωση, καθώς και ταξίδια ή επαφές με ξένους ή εξωτερικό θα είναι τα καρμικά μαθήματα προς εξέλιξη. Η γνώση μαζί με την συγχώρεση και την καλοσύνη, ίσως να έχουν να απευθυνθούν και σε ένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων πέρα από τον εαυτό μας.

Σύνοδος Κρόνου με Βόρειο Δεσμό
Ευθύνες, έλεγχος και εξουσία, είναι τα καρμικά περάσματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτήν την σύνοδο. Πολλά μοιραία γεγονότα έρχονται εδώ, για να μας μυήσουν σε ένα σημαντικό εξελικτικό μονοπάτι ζωής.

Σύνοδος Ουρανού με Βόρειο Δεσμό
Πρωτοπορία, καινοτομία και βαθιές τομές σε κατεστημένο, που ίσως επηρεάσει και έναν μεγάλο αριθμό ατόμων , έχουμε να εκπληρώσουμε με αυτήν την σύνοδο. Μεγάλες εναλλαγές της τύχης καθώς και διορατικότητα, όμως και θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, είναι μερικά από τα μονοπάτια της καρμικής αυτής πορείας.

Σύνοδος Ποσειδώνα με Βόρειο Δεσμό
Εδώ έχουμε την καρμική πορεία του “θύματος”. Το βίωμα της σύγχυσης, οι εξιδανικεύσεις, καθώς και η παραίτηση ή η απομόνωση, θα αποτελέσουν τις περιοχές εκείνων των βιωμάτων που θα βρεθούν στον βωμό υπέρ των ανθρωπίνων ιδεωδών. Ένα αρκετά περιπλεγμένο μάθημα, μιας και η κάθαρση θα είναι ένα σημαντικό ζητούμενο σε αυτήν την εξέλιξη.

Σύνοδος Πλούτωνα με Βόρειο Δεσμό
Μοιραίες και ακραίες καταστάσεις, είναι αυτές που θα οδηγήσουν σε βαθιές και μεταμορφωτικές αλλαγές την πορεία της ψυχής μας. Πρόκειται για μια μεγάλη και σημαντική αναγέννηση και για ένα καθοριστικό καρμικό μονοπάτι ζωής.

(Για τους τύπους των βιωμάτων κοιτάμε πάντα το ζώδιο του Δεσμού και του πλανήτη που έρχονται σε όψη, και για την περιοχή που θα δράσουν, κοιτάμε τον οίκο. Δεν ξεχνάμε να δούμε και τις γωνίες που κάνουν οι πλανήτες για να μπορέσουμε να κρίνουμε και το αποτέλεσμα.)

 
από την Χριστίνα Φούσκα

Σχετικά Άρθρα


Θέλεις να μάθεις πως θα εξελιχθούν τα αισθηματικά σου;
Υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην σχέση σου ή θέλεις άμεσα επανασύνδεση;
Σε απασχολούν ερωτήματα αναπάντητα ή θέλεις να γνωρίζεις τι έρχεται στα επαγγελματικά σου;

Μίλησε κάθε στιγμή της ημέρας στη ΝΕΑ Γραμμή Αστρολογικών Προβλέψεων και θα λυθούν όλες σου οι απορίες!

Κάλεσε ΤΩΡΑ στο 8758758080 με χρέωση από Σταθερό 0,79 €/1'* και από Κινητό 0,82 €/1'*
ή στο 9011404142 με χρέωση από Σταθερό 1,56€/1’* και από Κινητό 1,74€/1’*.
* Με Φ.Π.Α. και Tέλος Σταθερής ή Κινητής Τηλ/νιας όπου ισχύει.

Οι προβλέψεις απηχούν προσωπικές απόψεις. Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενηλίκους.
Για υποδείξεις παράπονα 2142148020 mediatel Τ.Κ. 11524 Λ. Κηφισίας 125- 127 Αθήνα

Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής
Μια συνέντευξη με τον Ιατρό Ανδρέα Θ. Τσουρουκτσόγλου. Με τον όρο "Ayurveda" που πρακτικά σημαίνει “Η επιστήμη της Ζωής”, ή “Η Γνώση της...
More detail
5 άγνωστοι… Νοστράδαμοι 5 άγνωστοι… Νοστράδαμοι
Οι συρράξεις στη Μέση Ανατολή, η ανακάλυψη της Αμερικής και η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας είχαν προβλεφθεί αιώνες πριν, από μια τυφλή...
More detail
Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα
Τεύχη του περιοδικού New Age Astrology Magazine επιλεγμένα από τον αστρολόγο Βασίλη Παπαδολιά, είναι τώρα διαθέσιμα με ένα κλικ δωρεάν στις οθόνες...
More detail

Αστρολογικός Χάρτης

Μάθε το αστρολογικό σου προφίλ και δες την ανάλυση του γεννέθλιού σου χάρτη.

Κάνοντας "κλικ" εδώ »

Οι πλανήτες τώρα

Βιβλία για... κατέβασμα

Βιβλία για δωρεάν κατέβασμα
από τις εκδόσεις Il Piccolo

Φάσεις Σελήνης

στον Ζυγό
Ήλιος στον Ζυγό
5 μοίρες
στους Ιχθείς
Σελήνη στους Ιχθείς
6 μοίρες
Αύξων Αμφίκυρτος
Αύξων Αμφίκυρτος
12 ημερών
Powered by Saxum

Σαν Σήμερα