Πρόοδοι και κατευθύνσεις

ΠΡΟΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην Τεχνική της Αστρολογίας είναι τα προοδευτικά ωροσκόπια και οι κατευθύνσεις.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ (Secondary progressions).

Αυτά ισοδυναμούν με μία ημέρα της Αστρολογικής εφημερίδας, με ένα χρόνο ζωής του ανθρώπου. Για παράδειγμα οι μετακινούμενοι πλανήτες τρεις ημέρες μετά τη γέννηση μας δίνουν πληροφορίες για τα επόμενα τρία χρόνια μετά τη γέννηση. 

Στα δευτερεύοντα προοδευτικά ωροσκόπια, για να δικαιολογηθεί η σχέση μίας ημέρας με ένα χρόνο ζωής οι αστρολόγοι συχνά αναφέρονται στον προφήτη Ιεζεκιήλ ο οποίος στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίο του στη βίβλο αναφέρει «… Διότι εγώ έχω βάλει πάνω σε σένα τα χρόνια της αδικίας τους (της ανομίας τους) σε σχέση με τον αριθμό των ημερών… έχω προσδιορίσει σ΄ εσένα μία μέρα για κάθε χρόνο». Αυτά βέβαια τα λόγια του βιβλικού προφήτη μπορεί να θεωρηθούν σαν υπερβολή, προκειμένου να τα ταυτίσουμε με μία αστρολογική αλήθεια.

Πάντως, εκείνο που έχει σημασία και μπορούμε να δεχθούμε είναι ότι κάθε ζωντανός οργανισμός σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε υφίσταται τις εναλλαγές του φωτός και του σκότους, της ημέρας και της νυκτός καθώς η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο.

Αυτό μπορεί να κατανοηθεί ακόμα πιο εύκολα αν σκεφτούμε μόνο την περιστροφή του Πολικού άξονα, χωρίς τον πλανήτη, ως μία γραμμή μέσα στο Σύμπαν που κάνει την τροχιά, η να υποθέσουμε ότι ο πλανήτης δεν περιστρέφεται, καθώς ταξιδεύει γύρω από τον Ήλιο. Αυτό μας οδηγεί στον συλλογισμό ότι αν ένας χρόνος ζωής του ανθρώπινης οντότητας της γη αντιστοιχεί σε μία ημέρα του πλανήτη μας τότε ίσως μπορούμε να υπολογίσουμε τις προόδους και της γης ως ζωντανού οργανισμού.

Όλο το ηλιακό σύστημα είναι γνωστό ότι περιστρέφεται γύρω από το γαλαξιακό κέντρο, άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένας γήινος χρόνος μπορεί να αντιστοιχεί συμβολικά μ΄ ένα γαλαξιακό χρόνο.

Στα πιο απλά γνωστά αλλά και δυνάμενα προς εξέταση πεδία της ανθρώπινης ζωής το σύστημα των Progressions γίνεται ένας εντελώς προσωπικός δείκτης πρόγνωσης, αντίθετα από τις διελεύσεις (transits) που είναι συλλογικές. Για παράδειγμα ο πλανήτης Ουρανός σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα βρίσκεται ακριβώς στην ίδια μοίρα του ζωδιακού για κάθε ζωντανό οργανισμό πάνω στον πλανήτη μας (όπως τώρα που γράφεται το κείμενο) βρίσκεται στη 13η μοίρα του Κριού για όλον τον κόσμο του Πλανήτη μας. Αντίθετα, αυτό δε συμβαίνει με τα progressions αυτά εξαρτώνται από την ημερομηνία της γέννησης. Και επειδή μία μέρα μετά τη γέννηση αντιστοιχεί με ένα έτος ζωής τα προοδευτικά κινούνται αργά στο ωροσκόπιο.

Για παράδειγμα η προοδευτική κίνηση του Ήλιου μέσα σε ένα ζώδιο που καλύπτει 30 μοιρ. στο ωροσκόπιο και 30 ημέρες στην αστρολογική εφημερίδα, αμφότερα αντιστοιχούν σε τριάντα χρόνια ζωής. Δώδεκα μήνες πριν και δώδεκα μήνες μετά από τη στιγμή της συνόδου. Δηλαδή, ενώ ο προοδευμένος Ήλιος θα βρίσκεται σε Α μοίρα του ωροσκοπίου το προκαλούμενο γεγονός θα αρχίσει να διαμορφώνεται σταδιακά μέχρι να φτάσει στο ζενίθ του για να αρχίσει αμέσως πάλι σταδιακά να ελαττώνεται η δράση του. Ορισμένα άτομα τις επιδράσεις αυτές τις αισθάνονται πιο έντονα όσο η όψη τείνει να φτάσει στη σύνοδο και κάποια άλλα την αισθάνονται όταν η όψη απομακρύνεται.

Αναφορικά με αυτό δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κανόνας. Εκείνο που μετράει περισσότερο είναι η πρόβλεψη με την οποία θα πρέπει κανείς ν ασχοληθεί και να προετοιμαστεί περιμένοντας το γεγονός.

Ένα ακόμα σημείο που χρειάζεται να ξέρει ο σπουδαστής είναι ότι ο Ήλιος δε μπορεί να προχωρήσει περισσότερο από τρία ζώδια στο χρονικό διάστημα μιας ζωής. Αυτό κατ επέκταση συμβαίνει και με τους οίκους που ανάλογα με το σύστημα οικοθεσίας που χρησιμοποιούμε, καθώς άλλοτε είναι μεγαλύτερο και άλλοτε μικρότερο των 30 μοιρ.

Η κίνηση του προοδευτικού Ήλιου μέσα από τα ζώδια και τους οίκους συμβολίζει την αναζήτηση, μοιάζει με το ταξίδι του ήρωα ή το πλατύ μονοπάτι που επιλέχθηκε για την περιπέτεια της ζωής. Λαϊκοί θρύλοι, μύθοι και παραμύθια είναι γεμάτα από τέτοιες αναζητήσεις και ταξίδια, με στόχους που διαφέρουν σημαντικά ο ένας από τον άλλον. Ένα καλό παράδειγμα είναι οι άθλοι του Ηρακλή. Με τον ίδιο τρόπο και κάθε ανθρώπινη ζωή δοκιμάζεται και διδάσκεται από τον Κρόνο της και τις επιστροφές του, από τους κύκλους του Ουρανού και τις εναλλασσόμενες προοδευτικές του όψεις κ.λπ.

Η πορεία του Ήλιου δια μέσου των ζωδίων δείχνει τις μεταλλαγές του χαρακτήρα και την ωριμότητα που αποκτάται στη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

Το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται ο Ήλιος κατά τη στιγμή της γέννησης θα παραμείνει πάντα ως η ισχυρότερη έκφραση του χαρακτήρα και της συνειδητότητας του ατόμου, άσχετα αν αυτά με την πάροδο των χρόνων διαφοροποιούνται. Για παράδειγμα, κάποιος που γεννήθηκε με τον ήλιο του στις 20 μοίρες του Λέοντα πάντα θα παρουσιάζει έστω και τυπικά τη μεγαλοψυχία, γενναιοδωρία αυτοπεποίθηση ή και εγωκεντρικότατα -χαρακτηριστικά του ζωδίου του- όμως μετά την πάροδο δέκα ετών, όταν ο προοδευτικός ήλιος του μπει στο ζώδιο της Παρθένου θα αποκτήσει επιπλέον και κάποιες από τις ιδιότητες αυτού του ζωδίου, όπως του λεπτολόγου, του εργατικού και μειώνοντας την έπαρση από την οποία διακατέχεται ως Λέοντας. Στα σαράντα του λοιπόν, όταν ο προοδευτικός του Ήλιος περάσει στον Ζυγό το άτομο θα αποκτήσει τη σχετική πραότητα, τη συντροφική διάθεση, την σικ εμφάνιση. Θα εμφανίζεται πιο ευγενής, καταδεκτικός, καλλιτεχνικός ίσως και πιο αμφιταλαντευόμενος. Τέλος γύρω στα εβδομήντα του χρόνια που ο προοδευτικός του Ήλιος θα έχει περάσει στον Σκορπιό, ένα βαθύ αίσθημα μοναξιάς μπορεί να χρωματίσουν την τελευταία φάση της ζωής του. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ήλιος θα λειτουργήσει περνώντας και μέσα από τους οίκους.

Ένας Ήλιος στο δέκατο οίκο του γενέθλιου χάρτη σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του ατόμου θα εστιαστεί σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή πως θα μπορέσει να πετύχει μία αποδεκτή θέση στην κοινωνία. Όταν όμως, ο Ήλιος προχωρήσει στον ενδέκατο οίκο και ανάλογα των άλλων αστρολογικών επιρροών που θα έχει δεχθεί μέσω του δεκάτου οίκου του το άτομο, θα έχει αποκτήσει ορισμένες διαφοροποιήσεις τις οποίες θα αποκτά επίσης και μία πιο ιδεαλιστική συλλογική συνείδηση, φτάνοντας ο Ήλιος στο δωδέκατο οίκο το άτομο θα ζει μία περίοδο που θα υπερισχύει η εσωστρέφεια.

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ο Ήλιος περνά από τον ωροσκόπο και προχωρεί κανονικά στον πρώτο οίκο. Έτσι μπορούμε να δούμε αυτά τα άτομα σε μία προχωρημένη πλέον ηλικία να επιβάλλονται με μία προσωπική δύναμη, εκδηλώνοντας σε αυτό το τελευταίο στάδιο της ζωής τους στόχους που είχαν βάλλει με το γενέθλιο Ήλιο τους στο δέκατο οίκο.

Κάπως έτσι λειτουργούν και οι υπόλοιποι προοδευτικοί πλανήτες. Η συγκεκριμένη αναφορά στον Ήλιο έγινε διότι δεν έχει ποτέ ανάδρομη φορά και επιπλέον θεωρείται ως η πιο σημαντική ένδειξη για τις αναζητήσεις της ζωής.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι καθαρά συμβολικές. Εδώ, ένας συμβολικός συντελεστής προστίθεται σε όλους τους πλανήτες ανεξαρτήτως της ταχύτητας και της κατεύθυνσης που έχουν κατά τη γέννηση ανάλογα με το χρόνο που αναζητούνται τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Σε αυτήν την περίπτωση υπολογίζεται με ακρίβεια το χρονικό διάστημα (σε μέρες και μήνες αν πρόκειται για ανάδρομους πλανήτες) και πολύ περισσότερο αν είναι και αργοί. Αυτή η μέθοδος είναι αρκετά χρήσιμη για τον προσδιορισμό της ψυχολογικής κατάστασης για μεγάλα η συχνά χρονικά διαστήματα.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Οι περισσότεροι Αστρολόγοι όταν λένε θα «μελετήσω το θέμα που σας απασχολεί στα προοδευτικά σας ωροσκόπια» εννοούν ότι θα ερευνήσουν τις δευτερεύουσες προόδους που μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης κατευθύνσεις και διελεύσεις. Αυτό βέβαια, εξαρτάται πάντα από την τεχνική που χρησιμοποιεί ο κάθε Αστρολόγος στις προβλέψεις του.

Μέθοδοι πάντως τριτογενούς ελάσσονος σημασίας χρησιμοποιούνται ελάχιστα.

Οι δευτερεύουσες πρόοδοι που αντιστοιχούν σε μία ημέρα της εφημερίδας με ένα χρόνο ζωής έχουν σαν αποτέλεσμα την κίνηση μίας μοίρας περίπου του προοδευτικού Ήλιου κατά χρόνο. Η ημερησία κίνηση του είναι μεταξύ 0.57’.11’’ και 1.1’.11’’ πράγμα που σημαίνει ότι στα σαράντα χρόνια του ατόμου ο προοδευτικός Ήλιος του μπορεί να κινηθεί από 38.7’.20’’ έως 40.47’.20’’) Σχετικά με την προοδευτική Σελήνη, αυτή θα κινηθεί πολύ πιο γρήγορα από τον Ήλιο και από τους άλλους πλανήτες.

Η ταχύτητα των γρήγορων πλανητών Ερμή, Αφροδίτη και Άρη έχει μία μεταβατικότητα λόγω της ανάδρομής φοράς που παρουσιάζουν πολύ συχνά.

Κανονικά όμως, οι δύο πρώτοι κινούνται σε μεγαλύτερη απόσταση κατά μήκος του ζωδιακού από ότι ο Ήλιος στο διάστημα μίας ζωής.

Στην περίπτωση τους, τις ιδιότητες της ανάδρομης φοράς, οι πλανήτες καθυστερούν στο να ενεργοποιήσουν τις ιδιότητες τους σε κάποιο γεγονός. Για παράδειγμα, αν ο Ερμής εξακολουθεί να είναι ανάδρομος 20 ημέρες και μετά τη γέννηση ενός ατόμου, ως προοδευμένος θα αρχίσει να δείχνει τις ιδιότητες του μετά τα 20 χρόνια. Αν αντίθετα, αμέσως μετά τη γέννηση του ατόμου μπει σε ευθεία φορά ή στη διάρκεια της γέννησής του βρίσκεται ορθόδρομος, τότε ο πλανήτης μπορεί να κινηθεί δια μέσου τεσσάρων ή και πέντε ζωδίων ακόμα.

της αείμνηστης Γιώτας Καλογερά

Σχετικά Άρθρα


Θέλεις να μάθεις πως θα εξελιχθούν τα αισθηματικά σου;
Υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην σχέση σου ή θέλεις άμεσα επανασύνδεση;
Σε απασχολούν ερωτήματα αναπάντητα ή θέλεις να γνωρίζεις τι έρχεται στα επαγγελματικά σου;

Μίλησε κάθε στιγμή της ημέρας στη ΝΕΑ Γραμμή Αστρολογικών Προβλέψεων και θα λυθούν όλες σου οι απορίες!

Κάλεσε ΤΩΡΑ στο 8758758080 με χρέωση από Σταθερό 0,79 €/1'* και από Κινητό 0,82 €/1'*
ή στο 9011404142 με χρέωση από Σταθερό 1,56€/1’* και από Κινητό 1,74€/1’*.
* Με Φ.Π.Α. και Tέλος Σταθερής ή Κινητής Τηλ/νιας όπου ισχύει.

Οι προβλέψεις απηχούν προσωπικές απόψεις. Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενηλίκους.
Για υποδείξεις παράπονα 2142148020 mediatel Τ.Κ. 11524 Λ. Κηφισίας 125- 127 Αθήνα

Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής
Μια συνέντευξη με τον Ιατρό Ανδρέα Θ. Τσουρουκτσόγλου. Με τον όρο "Ayurveda" που πρακτικά σημαίνει “Η επιστήμη της Ζωής”, ή “Η Γνώση της...
More detail
Το «πείραμα του Μίλγκραμ» Το «πείραμα του Μίλγκραμ»
Πολωνοί ερευνητές επανέλαβαν το περίφημο «πείραμα του Μίλγκραμ» και έβγαλαν τρομακτικά συμπεράσματα για την υπακοή του ανθρώπου...
More detail
Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα
Τεύχη του περιοδικού New Age Astrology Magazine επιλεγμένα από τον αστρολόγο Βασίλη Παπαδολιά, είναι τώρα διαθέσιμα με ένα κλικ δωρεάν στις οθόνες...
More detail

Αστρολογικός Χάρτης

Μάθε το αστρολογικό σου προφίλ και δες την ανάλυση του γεννέθλιού σου χάρτη.

Κάνοντας "κλικ" εδώ »

Οι πλανήτες τώρα

Βιβλία για... κατέβασμα

Βιβλία για δωρεάν κατέβασμα
από τις εκδόσεις Il Piccolo

Φάσεις Σελήνης

στον Ταύρο
Ήλιος στον Ταύρο
26 μοίρες
στον Ζυγό
Σελήνη στον Ζυγό
12 μοίρες
Αύξων Αμφίκυρτος
Αύξων Αμφίκυρτος
11 ημερών
Powered by Saxum

Σαν Σήμερα