Κανόνες ερμηνείας ωροσκοπίου

Κανόνες ερμηνείας ωροσκοπίου

Κανόνες ερμηνείας του ωροσκοπίου

Κανόνες ερμηνείας ωροσκοπίου1. Όταν σένα ωροσκόπιο οι πλανήτες είναι συγκεντρωμένοι στο ανατολικό μέρος του, σημαίνει ότι το πεπρωμένο του ατόμου θα καθοριστεί από αυτό το ίδιο το άτομο. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το καταλάβετε αρκεί να σκεφτείτε ότι η ανατολή είναι το σημείο που ανατέλλει ο Ήλιος (αρχίζει το ξεκίνημά του) επομένως για το άτομο θα είναι το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει να παίρνει τις εμπειρίες της ζωής μόνο του.

2. Όταν σε ένα ωροσκόπιο οι πλανήτες βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην αντίθετη πλευρά από εκείνη της πρώτης περίπτωσης δηλαδή στη δύση, τότε φανερώνει ακριβώς την αντίθετη κατάσταση από την προηγούμενη. Το πεπρωμένο του ατόμου θα εξαρτηθεί από το είδος των συνεργασιών του, διότι η δυνατότητα της προσωπικής του εκλογής είναι πολύ μικρή. Είναι η θέση όπου δύει ο ήλιος.

3. Όταν οι πλανήτες είναι συγκεντρωμένοι στο Νότιο ημισφαίριο. Η ζωή του ατόμου τείνει να γίνει πιο εσωτερική, πιο υποκειμενική και θα λέγει και πιο αόρατη, αφού τις περισσότερες φορές το μεγαλύτερο βάρος της ζωής του θα πέσει σε πνευματικά ενδιαφέροντα. Τέλος, πολλοί πλανήτες στο βόρειο ημισφαίριο θα δημιουργήσουν την ανάγκη στο άτομο να ασχοληθεί περισσότερο με τα εξωτερικά ενδιαφέροντα της ζωής του.

 

Ας δούμε όμως ποιοι είναι οι ανατολικοί, δυτικοί, νότιοι και βόρειοι οίκοι.
Ο πρώτος ανατολικός οίκος, είναι γνωστός ως «πρώτος οίκος» στον οποίον υπάρχει όπως ξέρουμε και ο ωροσκόπος. Οι δύο διπλανοί του δωδέκατος και δεύτερος δε μπορεί παρά να είναι και αυτοί ανατολικοί. Οι ακριβώς απέναντι των ανατολικών οίκων είναι οι δυτικοί. Ο έβδομος και εκατέρωθεν του ο έκτος και όγδοος. Κατά τον ίδιο τρόπο χωρίζονται οι βόρειοι και οι νότιοι.

 

Ανατολικοί οίκοι

Ας πάρουμε τον κεντρικό οίκο του ανατολικού τμήματος για το οποίο σας έχω ήδη αναφέρει ότι σηματοδοτεί την αφετηρία της προσωπικότητας του ατόμου. Ο δωδέκατος οίκος παίζει τον ρόλο του τροφοδότη. Τροφοδοτεί τον πρώτο με όλα τα βιώματα καλά ή άσχημα που έχουν καταγραφεί στο υποσυνείδητο του ατόμου και τα οποία θα διαμορφώσουν την προσωπικότητα του. Ο δωδέκατος οίκος είναι σαν την «σκιά» που ακολουθεί τον άνθρωπο. Μέσα σε αυτόν τον χώρο είναι κρυμμένες πηγές δύναμης, με τις οποίες το άτομο μπορεί να δημιουργήσει ή να καταστρέψει.

Στην εσωτερική Αστρολογία αποκαλείται σαν οίκος του κάρμα.

Έτσι, με το δωδέκατο και πρώτο οίκο συγκεντρώσαμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για την προσωπικότητα του ατόμου για να πάμε στη συνέχεια στο δεύτερο οίκο να δούμε το πρώτο αίτημα του ανθρώπου, το υπαρξιακό του. Έτσι ανάλογα με την ποιότητα του 12ου & 1ου θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσει το άτομο να εξασφαλίσει τα εισοδήματά του.


Δυτικοί οίκοι

Ο κεντρικός οίκος ετούτης της ομάδας είναι ο έβδομος, ο οποίος περιβάλλεται από τον έκτο και τον όγδοο. Αντιπροσωπεύει τις σχέσεις του ατόμου, οι οποίες συντείνουν ενεργά στην πρόοδο του, ή στην αποτυχία έως στην καταστροφή του, σε ακραίες περιπτώσεις.

Ο έκτος, πίσω από τον έβδομο λειτουργεί ως το υποστήριγμα στις σχέσεις του ατόμου. Είναι σαν τον υφιστάμενο που προσφέρει τις υπηρεσίες του στον προϊστάμενο για να βγει κάποιο έργο. Στην περίπτωση όμως, που η προσφορά εργασίας του υφιστάμενου(6ος) είναι ανεπαρκής τότε και η δουλειά του προϊσταμένου (7ος) θα φαίνεται στα μάτια των άλλων ανεπαρκής, ώστε να φαίνεται και μέτρια η δημοτικότητά του. Αυτή είναι η περίπτωση που το άτομο ζει απογοητεύσεις και καταπιέσεις με συνέπεια μέσα τέτοιες συνθήκες να κλονίζεται και η υγεία του.

Έτσι, βλέπουμε πως λειτουργεί ο έκτος οίκος σε σχέση με τον έβδομο οίκο. Δηλαδή βλέπουμε ποιες είναι οι δυνατότητες για εργασία και ποιες είναι οι αντοχές του για να μπορέσει να συνεργαστεί και να επιβιώνει επίσης με άλλους ανθρώπους.

Στη συνέχεια κοιτάζουμε τον όγδοο οίκο. Εδώ βλέπουμε με πιο τρόπο το άτομο θα αξιοποιήσει όλες αυτές τις εμπειρίες που απόκτησε από τις διάφορες συνεργασίες του και πως τελικά διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του μέσω των άλλων, ώστε να φτάσει στο σημείο της αναγέννησής του και φτάνοντας επίσης έτσι, στο τελευταίο της στάδιο που είναι ο θάνατος.

Εν ολίγοις, ο όγδοος οίκος σε σχέση με τον έβδομο δείχνει το μέγεθος της βοήθειας που μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος από τους άλλους και τι εκείνος μπορεί να προσφέρει μέσα από τους κόπους και τις εμπειρίες του.

Γι αυτό, ο όγδοος οίκος δείχνει επίσης, τα κληροδοτήματα, τις κληρονομιές και γενικά κάθε τι που προσφέρεται από τους άλλους για τη δική του επέκταση.

Βόρειοι οίκοι

Σε ετούτην την ομάδα ανήκουν ο δέκατος (10ος) οίκος στον οποίο βρίσκεται το μεσουράνημα του ωροσκοπίου. Επίσης βρίσκονται, ο ένατος (9ος) ο οποίος προηγείται του δεκάτου και ο ενδέκατος (11ος) μετά από αυτόν. Κατά συνέπεια και οι τρεις αυτοί οίκοι καταλαμβάνουν το υψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου.

Ο δέκατος όπως έχουμε πει θα μας δείξει τη θέση που θα καταλάβει το άτομο στη Δημόσια ζωή του και τον τρόπο που θα την κερδίσει.

Ο ένατος (9ος) λοιπόν, γίνεται το υποστήριγμα του δεκάτου. Καθώς αυτός ο οίκος συνδέεται με τη γνώση και την ανώτερη ηθική του ατόμου, ανάλογα με το βαθμό της ανάπτυξης του θα είναι ανάλογη και η θέση που θα καταλάβει στη ζωή. Πολλές φορές όμως, για να το καταφέρει κανείς αυτό θα πρέπει να αποκτήσει πανεπιστημιακή μόρφωση ή να μεταναστεύσει ή να γίνει παραδεκτός για την υψηλή νοημοσύνη (πνευματικότητα) του. Γι αυτό ο ένατος (9ος) οίκος είναι συνδεδεμένος με την ανώτερη μόρφωση, τα μακρινά ταξίδια και με τον υψηλό δείκτη της νοημοσύνης και της ηθικής του.

Με λίγα λόγια, η κατάκτηση της θέσης μέσα στο κοινωνικό σύνολο έρχεται σα συνέπεια αυτών, άσχετα αν αυτή (θέση) τελικά θα χρησιμοποιηθεί για καλό ή κακό.

Ο ενδέκατος (11ος) οίκος, τελικά δείχνει τις δυνατότητες που έχει το άτομο για μεγαλύτερη επέκταση, αλλά πιο απρόσωπη. Δηλαδή σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος αφού έφτασε και καθιερώθηκε στο (10ο) οίκο, τώρα ζητάει να επεκταθεί και πιο πέρα από τα σύνορά του, μέσα σε ένα πλατύτερο κοινό, που γι αυτόν θα είναι όλοι φίλοι του, έστω και απρόσωπα. Εδώ, είναι που συνδέεται με ανθρώπους της ιδίας ιδεολογίας και που μοχθεί για τα ιδανικά και τους στόχους του.

Νότιοι οίκοι

Ετούτη η ομάδα, αποτελείται από τον τέταρτο (4ο) οίκο και εκατέρωθεν αυτού, τον τρίτο (3ο) να προηγείται του τετάρτου και τον πέμπτο (5ο) οίκο να έπεται του τετάρτου. Από δε, το γεγονός ότι όλοι βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο του ωροσκοπίου αποκαλείται εσωτερική ομάδα.

Έτσι λοιπόν, ο τέταρτος οίκος εκφράζει την εσωτερική, αόρατη ζωή του ανθρώπου και ίσως την «κατοικία» της ψυχής του. Δείχνει τους γονείς, το οικογενειακό περιβάλλον και φυσικά τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτό.

Ο τρίτος (3ος) οίκος ο οποίος προηγείται του τετάρτου λειτουργεί ως το στήριγμα του τετάρτου, καθώς δίνει στοιχεία για τα αδέλφια και για άλλους συγγενείς εξ αίματος. Επίσης, δείχνει τον τρόπο επικοινωνίας του ατόμου με άτομα που περιστρέφονται γύρω από την καθημερινότητά του, όπως είναι οι γείτονες, οι συμμαθητές, αργότερα οι σύντομες μετακινήσεις του, στις ημέρες μας τις ενημερώσεις του μέσω διαδικτύου κ.λπ.

Ο πέμπτος (5ος) οίκος δείχνει το αποτέλεσμα του τρίτου και του τετάρτου οίκου. Δηλαδή αυτά που βιώνει το άτομο από την οικογένεια και από όσα εισπράττει από την καθημερινότητά του και πλέον τα έχει κάνει κτήμα του στοχεύει να τα δημιουργήσει και για τη δική του ιδιωτική ζωή, όπως παιδιά, έρωτα, διασκέδαση κ.λπ. Επίσης εδώ επιδιώκει να δοκιμάζει και την τύχη του. Γι αυτό ετούτος ο οίκος δείχνει και τα ρίσκα του ατόμου, δηλαδή κερδοσκοπικές επιχειρήσεις τζόγο κ.λπ. 

 
από τα Μαθήματα Αστρολογίας της αείμνηστης Γιώτας Καλογερά

Σχετικά Άρθρα


Θέλεις να μάθεις πως θα εξελιχθούν τα αισθηματικά σου;
Υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην σχέση σου ή θέλεις άμεσα επανασύνδεση;
Σε απασχολούν ερωτήματα αναπάντητα ή θέλεις να γνωρίζεις τι έρχεται στα επαγγελματικά σου;

Μίλησε κάθε στιγμή της ημέρας στη ΝΕΑ Γραμμή Αστρολογικών Προβλέψεων και θα λυθούν όλες σου οι απορίες!

Κάλεσε ΤΩΡΑ στο 8758758080 με χρέωση από Σταθερό 0,79 €/1'* και από Κινητό 0,82 €/1'*
ή στο 9011404142 με χρέωση από Σταθερό 1,56€/1’* και από Κινητό 1,74€/1’*.
* Με Φ.Π.Α. και Tέλος Σταθερής ή Κινητής Τηλ/νιας όπου ισχύει.

Οι προβλέψεις απηχούν προσωπικές απόψεις. Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενηλίκους.
Για υποδείξεις παράπονα 2142148020 mediatel Τ.Κ. 11524 Λ. Κηφισίας 125- 127 Αθήνα

Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής
Μια συνέντευξη με τον Ιατρό Ανδρέα Θ. Τσουρουκτσόγλου. Με τον όρο "Ayurveda" που πρακτικά σημαίνει “Η επιστήμη της Ζωής”, ή “Η Γνώση της...
More detail
Το «πείραμα του Μίλγκραμ» Το «πείραμα του Μίλγκραμ»
Πολωνοί ερευνητές επανέλαβαν το περίφημο «πείραμα του Μίλγκραμ» και έβγαλαν τρομακτικά συμπεράσματα για την υπακοή του ανθρώπου...
More detail
Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα
Τεύχη του περιοδικού New Age Astrology Magazine επιλεγμένα από τον αστρολόγο Βασίλη Παπαδολιά, είναι τώρα διαθέσιμα με ένα κλικ δωρεάν στις οθόνες...
More detail

Αστρολογικός Χάρτης

Μάθε το αστρολογικό σου προφίλ και δες την ανάλυση του γεννέθλιού σου χάρτη.

Κάνοντας "κλικ" εδώ »

Οι πλανήτες τώρα

Βιβλία για... κατέβασμα

Βιβλία για δωρεάν κατέβασμα
από τις εκδόσεις Il Piccolo

Φάσεις Σελήνης

στον Κριό
Ήλιος στον Κριό
25 μοίρες
στον Λέων
Σελήνη στον Λέων
16 μοίρες
Πρώτο τέταρτο
Πρώτο τέταρτο
9 ημερών
Powered by Saxum

Σαν Σήμερα