Τα 4 Στοιχεία & οι Ψυχολογικές Λειτουργίες

Τα 4 Αστρολογικά Στοιχεία

Η Αστρολογία αποτέλεσε αντικείμενο πολλών μελετητών στην πάροδο των αιώνων. Πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν να υποστηρίξουν ή να αντικρούσουν την εγκυρότητά της ή να εξηγήσουν τη λειτουργία της.

Μεταξύ αυτών των επιστημόνων συγκαταλέγεται και ο γνωστός ψυχολόγος και ψυχαναλυτής, Καρλ Γιουνγκ, εισηγητής εννοιών όπως το Συλλογικό Ασυνείδητο, ο Άνιμους και η Άνιμα, η Σκιά και η Περσόνα, εννοιών που είχαν σκοπό να εξηγήσουν αναλυτικότερα τη λειτουργία του ανθρώπινου ψυχισμού και των ψυχικών διεργασιών.

Ο Καρλ Γιουνγκ ασχολήθηκε με την αστρολογία στο επίπεδο της λειτουργίας των αρχετύπων. Ισχυρίστηκε ότι η αστρολογία είναι μία γλώσσα συμβόλων, που δείχνει μέσα από την επιβίωσή της ανά τους αιώνες ότι διαθέτει αρκετά εφόδια για να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος ψυχισμός καθώς και να προβλέψει ως ένα βαθμό την πιθανή συμπεριφορά μίας συγκεκριμένης προσωπικότητας.

Ο Καρλ Γιουνγκ εξέτασε λεπτομερειακά το υλικό που αναφέρεται στα σύμβολα και τις ιδιότητες των αστρολογικών συμβόλων και κατέληξε ότι αυτά δεν είναι παρά σύμβολα αρχετύπων, παγιωμένων δηλαδή αντιδράσεων και συμπεριφορών που κληρονομούνται από γενιά σε γενικά όπως και τα γονίδια και μεταφέρονται από πατέρα σε γιο κι από μάνα σε κόρη μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο.

Τα αρχέτυπα δεν είναι παρά προσχηματισμένες λειτουργίες που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο όπως τα ένστικτα. Δεν είναι τόσο λειτουργίες αυτές καθαυτές όσο «περπατημένες» διαδρομές της δράσης του ανθρώπου, που ως τέτοιες έχει διαπιστωθεί ότι τις αποθηκεύει ο άνθρωπος και τις χρησιμοποιεί στη συνέχεια εν είδει αυτοματισμών για τις ψυχικές και νοητικές του λειτουργίες.

Τα αρχέτυπα είναι προϋπάρχουσες διαδρομές, αλλά κανείς δε μας εγγυάται ότι θα τις ακολουθήσουμε ποτέ. Υπάρχουν μέσα μας σα δυναμικό, αλλά το ποια μονοπάτια θα περπατήσει κανείς είναι θέμα που δεν το γνωρίζει- κι υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια την ύπαρξη των οποίων δε γνωρίζει καν ο άνθρωπος. Φανταστείτε ότι γεννιέται κανείς σε μία χώρα με απέραντα μονοπάτια. Πόσα από αυτά θα περπατήσει όμως ποτέ στη ζωή του και πόσα θα γνωρίσει; Με την πάροδο του χρόνου και μέσα από τις εμπειρίες του ο άνθρωπος είναι δυνατό να ενεργοποιήσει κάποια από αυτά τα μονοπάτια, να τα καταστήσει βατά, να σηματοδοτήσει τη χρήση τους και να τους δώσει ονόματα οδών και λεωφόρων. Αυτή η διαδικασία της εξερεύνησης όμως είναι σταδιακή και διαρκεί πολλά χρόνια.

Στην αστρολογία ο κόσμος των συμβόλων και των ιδεών της, συνιστά ένα τέτοιο κόσμο αρχετύπων. Ένα κόσμο που μέσα από την πάροδο χιλιάδων ετών χρήσης της αστρολογίας έχει ενσωματώσει τους συμβολισμούς της στο συλλογικό ασυνείδητο της ανθρωπότητας. Παρμένα τις περισσότερες φορές από τον κόσμο της φύσης, άλλοτε όμως ιδεατά και βασισμένα σε απλά γεωμετρικά σύμβολα, τα σύμβολα της αστρολογίας είναι μεταξύ άλλων συνδεδεμένα ακόμη και με ψυχολογικές λειτουργίες.

Δεν είναι τυχαίο που τα ζώδια διαιρούνται σε ομάδες. Διαιρούνται με βάση το Δύο σε αρσενικά και θηλυκά και εσωστρεφή και εξωστρεφή. Διαιρούνται με βάση το Τρία σε τρεις τετραπλότητες, τα κυριαρχικά, τα σταθερά και τα μεταβλητά, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη μετάβαση από τη θέση στην αντίθεση και μετά στη σύνθεση. Διαιρούνται επίσης με βάση το Τέσσερα σε τέσσερις ομάδες ζωδίων που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο και ψυχολογικά αντιστοιχούν στους τέσσερις ψυχολογικούς τύπους του Ιπποκράτη (χολερικός, αιματώδης, φλεγματικός και μελαγχολικός) καθώς και στις τέσσερις ψυχολογικές λειτουργίες του ανθρώπου (διαίσθηση, αντίληψη, σκέψη και συναίσθημα).

Στην πορεία της για εύρεση απαντήσεων για τη ζωή η λίμπιντο χρησιμοποιεί επίσης ένα συνδυασμό από μία ή περισσότερες από τις τέσσερις ψυχολογικές λειτουργίες. Στην προσπάθεια αυτή διαπιστώνεται συνήθως ότι κάποια από τις ψυχολογικές λειτουργίες προσφέρει καλύτερες απαντήσεις ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λιγότερα εμπόδια. Έτσι επιλέγεται από τον ψυχισμό του καθενός από μας μία κυρίαρχη ψυχολογική λειτουργία.

Η απόφαση έρχεται είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, το αποτέλεσμα είναι πάντως ότι αναπτύσσουμε μία ψυχολογική λειτουργία περισσότερο από τις άλλες. Άλλος βασίζεται περισσότερο στο συναίσθημα, άλλος στη λογική, άλλος στις πέντε αισθήσεις του κι άλλος στη διαίσθηση του.

Οι τέσσερις ψυχολογικές λειτουργίες ταξινομούνται σε μορφή σταυρού στις μη ορθολογιστικές (δηλαδή αυτές που δεν οδηγούν σε λήψη αποφάσεων) και τις ορθολογιστικές.

Οι ορθολογιστικές είναι η σκέψη και το συναίσθημα και βάσει αυτών επιλέγουμε συνήθως το σωστό και το λάθος, αυτό που μας αρέσει κι αυτό που δε μας αρέσει.

Οι μη ορθολογιστικές είναι η αντίληψη και η διαίσθηση κι ονομάζονται μη ορθολογιστικές επειδή δεν οδηγούν σε μία διαδικασία επιλογής. Η διαίσθηση οδηγεί τη ζωή σαν σε μονόδρομο, ενώ η αντίληψη οδηγεί στη διενέργεια αυτόματων σχεδόν μηχανικών αντιδράσεων στα δεδομένα που αντιλαμβανόμαστε από τον έξω κόσμο.

Οι μη ορθολογιστικές λειτουργίες εμφανίστηκαν από πολύ νωρίς στην ανθρώπινη εξέλιξη. Αντίθετα οι ορθολογιστικές λειτουργίες είναι προϊόν του πολιτισμού και της εξέλιξης του ανθρώπου.

Οι τέσσερις λειτουργίες ταξινομούνται σε πόλους, η αντίληψη απέναντι από τη διαίσθηση κι η σκέψη απέναντι από το συναίσθημα. Η ψυχολογική λειτουργία που διαλέγει ο καθένας από μας να αναπτύξει περισσότερο ονομάζεται κύρια λειτουργία. Η κύρια λειτουργία δημιουργεί εξ’ αντανακλάσεως μία λειτουργία (συνήθως την αντίθετη της) την οποία ονομάζουμε μειονεκτική και είναι η λειτουργία που επιλέγει να χρησιμοποιεί λιγότερο ο άνθρωπος.

Οι άλλες δύο λειτουργίες καθίστανται συνήθως λιγότερο ή περισσότερο βοηθητικές της κύριας λειτουργίας. Στη πράξη αυτό σημαίνει ότι η κύρια λειτουργία, και συνήθως και μία δευτερεύουσα ,λειτουργούν μέσα μας κάτω από τον έλεγχο της συνείδησης, ενώ η τρίτη και κυρίως η μειονεκτική λειτουργία μας παραμένουν στον έλεγχο του ασυνείδητου που λειτουργεί τελείως ανεξάρτητα από την ατομική μας θέληση.

Αστρολογικά αυτό σημαίνει ότι στο γενέθλιο χάρτη μας επιλέγουμε ένα στοιχείο ή ένα πλανήτη πάνω στον οποίο χτίζουμε τη συνειδητότητα μας, ενώ τα άλλα στοιχεία δεν τα αναπτύσσουμε και μας βγαίνουν ασυνείδητα χωρίς να τα ελέγχουμε. Το στοιχείο ή πλανήτης που θα επιλέξουμε ως κυρίαρχο καθιστά αυτόματα το πολικό του ως μειονεκτικό σημείο ή σημείο που εκφράζεται ασυνείδητα.


(συνεχίζεται στο "Τα 4 Στοιχεία & οι Ψυχολογικές Λειτουργίες ΙΙ")


Βιβλιογραφία
1. Kaaren Zondag - Ψυχολογία και Αστρολογία – Ίάμβλιχος 1992
2. Journey Into Unus Mundus - http://www.thezodiac.com/mundusmenu.htm
3. Synchronicity - http://skepdic.com/jung.html – http://astrology.about.com/od/archet…/aa111800a.htm
4. Jung and Astrology - http://www.chartplanet.com/html/carl_jung.html 5. Myths-Dreams-Symbols - http://www.mythsdreamssymbols.com/carljung.html
6. Archetypal Astrology - http://www.archetypalastrology.com


NewAgeAstrology Magazine, Τεύχος 9ΥΓ: Περισσότερα και για τα 4 Στοιχεία στο Τεύχος 9 του New AgeAstrology Magazine, διαθέσιμο με αντικαταβολή από το www.il-piccolo.gr (http://www.il-piccolo.gr/1/opencart-.5.6.4/upload/index.php?route=product/product&path=81&product_id=367)


του Βασίλη Παπαδολιά, από το New Age Astrology

Σχετικά Άρθρα


Θέλεις να μάθεις πως θα εξελιχθούν τα αισθηματικά σου;
Υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην σχέση σου ή θέλεις άμεσα επανασύνδεση;
Σε απασχολούν ερωτήματα αναπάντητα ή θέλεις να γνωρίζεις τι έρχεται στα επαγγελματικά σου;

Μίλησε κάθε στιγμή της ημέρας στη ΝΕΑ Γραμμή Αστρολογικών Προβλέψεων και θα λυθούν όλες σου οι απορίες!

Κάλεσε ΤΩΡΑ στο 8758758080 με χρέωση από Σταθερό 0,79 €/1'* και από Κινητό 0,82 €/1'*
ή στο 9011404142 με χρέωση από Σταθερό 1,56€/1’* και από Κινητό 1,74€/1’*.
* Με Φ.Π.Α. και Tέλος Σταθερής ή Κινητής Τηλ/νιας όπου ισχύει.

Οι προβλέψεις απηχούν προσωπικές απόψεις. Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενηλίκους.
Για υποδείξεις παράπονα 2142148020 mediatel Τ.Κ. 11524 Λ. Κηφισίας 125- 127 Αθήνα

Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής Ayurveda: Η Γνώση της Ζωής
Μια συνέντευξη με τον Ιατρό Ανδρέα Θ. Τσουρουκτσόγλου. Με τον όρο "Ayurveda" που πρακτικά σημαίνει “Η επιστήμη της Ζωής”, ή “Η Γνώση της...
More detail
Το «πείραμα του Μίλγκραμ» Το «πείραμα του Μίλγκραμ»
Πολωνοί ερευνητές επανέλαβαν το περίφημο «πείραμα του Μίλγκραμ» και έβγαλαν τρομακτικά συμπεράσματα για την υπακοή του ανθρώπου...
More detail
Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα Περιοδικά για δωρεάν κατέβασμα
Τεύχη του περιοδικού New Age Astrology Magazine επιλεγμένα από τον αστρολόγο Βασίλη Παπαδολιά, είναι τώρα διαθέσιμα με ένα κλικ δωρεάν στις οθόνες...
More detail

Αστρολογικός Χάρτης

Μάθε το αστρολογικό σου προφίλ και δες την ανάλυση του γεννέθλιού σου χάρτη.

Κάνοντας "κλικ" εδώ »

Οι πλανήτες τώρα

Βιβλία για... κατέβασμα

Βιβλία για δωρεάν κατέβασμα
από τις εκδόσεις Il Piccolo

Φάσεις Σελήνης

στον Τοξότη
Ήλιος στον Τοξότη
11 μοίρες
στον Λέων
Σελήνη στον Λέων
21 μοίρες
Φθίνων Αμφίκυρτος
Φθίνων Αμφίκυρτος
20 ημερών
Powered by Saxum

Σαν Σήμερα